Jezus, on, ona

i jeszcze to maleństwo w domu

Mt 9,18-26

  • Jezus
  • zwierzchnik synagogi
  • uczniowie Jezusa
  • jakaś kobieta
  • córka zwierzchnika synagogi
  • fletniści i tłum

WIARA – DOTKNIĘCIE – UZDROWIENIE – ŚWIADECTWO

IMG-20190202-WA0003

Historie wielu różnych ludzi zapisane w zaledwie jednym paragrafie.

Mateusz, w tym fragmencie Ewangelii, zaprasza nas na spotkanie z Miłością, która poprzez dotyk nas uzdrawia (może uzdrowić!). Ważnym uwarunkowaniem uzdrowienia jest pewność, iż Ten do którego się zwracamy z naszą prośbę, jest w stanie ją spełnić. Wiara!

Przełożony synagogi i kobieta cierpiąca z powodu choroby, nie zwracają się do Jezusa w akcie rozpaczy i beznadziei wybierając Go jako ostatnią deskę ratunku. Oni przychodzą do Niego przepełnieni wiarą i pewnością. Przychodzą do Tego, który jako jedyny ma moc zamienia smutek w radość.

Ekonomiczno-polityczny

świat Apostołów

Dz 12, 24-13,5a

Nie wgłębiając się zbyt mocno w historię czasów apostolskich, zdajemy sobie sprawę ze złożoności relacji w ówczesnych społecznościach Imperium Rzymskiego. Napięcia i konflikty społeczno-polityczne, wzajemne oskarżenia i „przepychanki” na różnych płaszczyznach życia tych ludzi, którzy uważali się za lepszych i tych którzy żyli w nieustannym poczuciu winy. Bogactwo, Prawo, wiedza i doświadczenie wykorzystywane raz dobrze raz źle – wszystkiego po trochu!

Dobry Pasterz
Drzwi kościoła, Juranda-Parana-Brazylia

Bez cienia wątpliwości Apostołowie doświadczali na własnej skórze tej „złożoności” współczesnego im świata. Nie skupiali się jednak na owym świecie, lecz całą swoją uwagę i wszystkie swoje siły koncentrowali na głoszeniu Dobrej Nowiny.

Kiedy przemawiali publicznie, przemawiali w imieniu Jezusa Chrystusa głosząc Słowo Boże, zawsze oparte na modlitwie, poście i życiu wspólnotowym.

A TY współczesny apostole w czyim imieniu przemawiasz i czyje słowo kierujesz do ludzi w mediach społecznościowych?

Pamiętaj apostole: fakt, że masz rację w jakiejś sprawie nie zawsze oznacza, że przemawiasz w imię Jezusa Chrystusa i że głosisz Jego Słowo!!!

Uczniowie,

czy etatowe „płaczki”?

Mt 15, 29-37

„Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum?”20170320_144010

Jak długo jeszcze będziemy się użalać, płakać i biadolić, że jest nas za mało, że nie dajemy rady, że się nie da? Bezsilni i wystraszeni jak apostołowie, nie mamy zbyt wiele aby ofiarować naszym potrzebującym siostrom i braciom. Praktyczniej byłoby odesłać ich w miejsce gdzie łatwiej jest znaleźć coś do jedzenia lub spotkać kogoś bogatszego, kto ma więcej kasy niż my.

A może wystarczy zauważyć, że Jezus jest wśród nas i że z Nim, nawet jeśli jest nas niewielu i niewiele posiadamy, możemy uczynić wszystko!

Gra czasów,

teraźniejszego i przyszłego!

Mt 5,1-12a

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

DSC00719

Czas teraźniejszy błogosławieństw podkreśla relację człowieka z Bogiem:

– relację poprzez oddanie się Bogu w całości i bezwarunkowo, wszystko należy do Niego – ubodzy w duchu;

– relację poprzez bezkompromisowe pełnienie Jego woli – prześladowani dla sprawiedliwości;

– relację poprzez publiczne przyznawanie się do Jezusa w każdym czasie i miejscu – którym urągają, których prześladują i mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu.

Czas przyszły błogosławieństw ukazuje konsekwencje powyższych relacji człowieka z Bogiem.

Brak opcji

i bunt

Łk 12, 49-53

Każdy z nas został obdarzony rozumem, inteligencją, sumieniem, roztropnością, itd. Dary te pozwalają nam poznawać otaczającą nas rzeczywistość i nas samych. Pomagają w dokonywaniu różnego rodzaju wyborów, od tych najprostszych takich jak wybór jedzenia czy czasu na lekturę ciekawej książki, po wybory trudniejsze związane z naszą przyszłością i relacjami międzyludzkimi.

Kiedy dokonujemy wyborów czujemy się ważni i odpowiedzialni za podejmowane decyzje. Tego typu działania podkreślają naszą wartość i znaczenie. Za jedne wybory jesteśmy chwaleni przez ludzi a za inne, bywa czasem, że nawet potępiani.

Możliwość wyboru daje nam swego rodzaju poczucie kontroli nad otaczającą nas rzeczywistością.

Jest jednak w naszym życiu taka przestrzeń, która nie podlega naszym wyborom i kontroli. W tej przestrzeni nie możemy wybierać tego co chcemy ale musimy się podporządkować w stu procentach. Jest to przestrzeń Bożych praw i przykazań. A one nie podlegają ani dyskusji ani naszym wyborom. Jedyne co możemy zrobić, to żyć zgodnie z nimi lub się ich wyprzeć i żyć zgodnie z prawami złego ducha.

Innych, alternatywnych czy połowicznych opcji nie ma!

Dlatego też, Jezus zwracając się do swoich uczniów, mówi: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął„.

2017-03-24 18.50.11

Jezus mówi również o podziale i o rozłamie nawet wśród najbliższych: „…troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej„.

Kto Boga i Jego przykazania świadomie i dobrowolnie odrzuca, staje przeciw tym, którzy mają odwagę żyć zgodnie z Bożą wolą.

Gwarantowany

stołek

Mk 10, 35-45

20171008_114404Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, potrzebowali gwarancji. Chcieli się upewnić, że Jezus zna ich zaangażowanie i wynagrodzi ich za to w bardzo konkretny sposób. Skoro będą siedzieć obok niego to znaczy, że będą z Nim rządzić – będą przy władzy.

Czyżby Jakub i Jan sugerowali Jezusowi, że może się pomylić co do ich przyszłości?

Od 33 lat jestem w zgromadzeniu zakonnym. Co trzy lata odbywają się wybory nowych przełożonych na różnych szczeblach. Przez pierwsze lata życia zakonnego, jako kleryk, biernie przyglądałem się wyborom i głosowaniom na kolejne kadencje i stanowiska. Po złożeniu ślubów wieczystych i otrzymaniu święceń kapłańskich, znalazłem się w grupie wybierających i wybieranych. Pojawiły się pytania: kogo i dlaczego wybrać? Czy wpraszać się na siłę jak Jakub i Jan? Jakimi zasadami kierować się głosując na konkretną osobę? I tak dalej…

I kiedy tak w mojej głowie kłębiły się pytania i wątpliwości, Jezus jak zwykle dał mi konkretną i jasną odpowiedź: A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.

My chrześcijanie nie mamy zagwarantowanego stołka, my mamy zagwarantowaną służbę!

Jezus wyprawił,

my zatrzymaliśmy!

Łk 10,1-9

Jezus zachęca nas do modlitwy, abyśmy prosili o posłanie robotników na wielkie żniwo. On sam posyła swych robotników mówiąc: „Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki.

Tak, Jezus posyła robotników i zachęca aby zwracać się z prośbą o ich posłanie do Pana żniwa.

Z nami ludźmi, wydawałoby się głęboko wierzącymi, często jest wręcz odwrotnie. Po pierwsze, nie zawsze odpowiadamy na pracę otrzymaną od Jezusa lub wykonujemy ją po swojemu. A po drugie, nierzadko nie pozwalamy innym robotnikom wypełnić wolę Pana żniwa.

Dzieje się tak zawsze, kiedy przyzwalamy, aby naszym życiem rządził egoizm, zazdrość, podejrzliwość, czy najzwyklejszy brak zrozumienia wobec tych którzy całym sercem, niejednokrotnie z wielkim poświęceniem starają się wypełniać posłannictwo Pana żniwa.

pies
Skipper, dalszy kuzyn wilka

Czy nie stajemy się powoli wilkami, a używając nieco współcześniejszego języka, czy nie zachowujemy się jak pies ogrodnika, który sam nie zje i innym zjeść nie pozwoli?

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki.

Pierwsze miejsce dla mnie,

obłudnika!

Łk 11, 42-46

Postępowanie wielu ludzi w dzisiejszych czasach niewiele różni się od postępowania faryzeuszy z przed dwóch tysięcy lat. Dla zagłuszenia sumienia jesteśmy w stanie, tak jak oni, przekazać sporo pieniędzy na działalność charytatywną, ale sami miłosierdziem na co dzień nie grzeszymy. Bo i po co? Przecież daliśmy kasę. I nadto jeszcze chcemy aby wszyscy przed nami się kłaniali.

ndalatando-seminarium
Seminarium Diecezjalne, Ndalatando, Angola

Na pewnym spotkaniu księży, prawie dwadzieścia lat temu, zapytano mnie kim jestem i jak się nazywam. W mniej niż godzinę, powtórzono to pytanie kilkukrotnie w grupie tych samych księży. Za każdym razem odpowiadałem: na imię mam Henryk Ślusarczyk, werbista i pracuję na misjach w Angoli.

Kiedy sytuacja była już dla mnie delikatnie mówiąc niekomfortowa (wszak ileż razy mam powtarzać kim jestem), pewien prałat zapytał mnie: a co ksiądz tam robi na tych misjach? Głośno i na jednym oddechu odpowiedziałem: jestem rektorem w Seminarium Diecezjalnym, przewodniczącym w jednej i wiceprzewodniczącym w innej komisji diecezjalnej, oraz przełożonym dystryktu wschodniego angolańskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego w Angoli. Od tego momentu już nikt nie powtórzył pytania, o to kim jestem i jak się nazywam!

Czy na prawdę nie wystarczy być zwykłym człowiekiem, aby móc być zauważonym przez innych?

Czy musimy się stroić jak fircyk w zalotach, jeździć furami i pachnieć Old Spice’m aby podkreślić to, jak bardzo jesteśmy ważni, i aby inni przed nami się kłaniali?

„Jezus powiedział: Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą.”

Pozoranci,

czyli alternatywna rzeczywistość

Łk 11, 37-41

przyroda, appalachy, usaOn: uśmiech na twarzy, wypastowane buty, wyprasowana koszula, garnitur marki The Beściak.

Ona: najlepsza kreacja wieczoru, perfumy marki Zapach Zabija, perły na szyi, pierścionek z diamentem na palcu.

On i ona na imprezie firmowej tańczą niczym bohaterowie filmu Dirty Dancing. Po prostu, są najlepsi.

Przekraczają próg domu i już nie ma potrzeby stwarzania pozorów, że jest dobrze. Można powrócić z alternatywnej rzeczywistości do normalnego życia.

On: przed telewizorem lub komputerem przez kilka godzin dziennie, nie pamięta, że ma żonę i dzieci, siedzi w przepoconej i brudnej koszuli krzycząc ze złością i nienawiścią na przegrywających sportowców i polityków z nie jego partii.

Ona: czatuje, uświadamia się kulinarnie i modowo poprzez portale społecznościowe, zapomina, że dzieci się kocha a nie tylko ubiera i karmi.

Jezus powiedział: „Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni!

Zadbajmy o nasze wnętrze, o nasze serce, o nasze sumienie!

Upadł na kolana,

ale odszedł zasmucony

Mk 10, 17-30

Jak bardzo musi zależeć człowiekowi na czymś, aby upaść na kolana i prosić o pomoc. Kiedy jednak Jezus wyciąga rękę do młodego zdesperowanego człowieka, aby mu pomóc ten ucieka.

Jak niesamowitą siłę przekonania muszą mieć przedmioty, które posiadamy, skoro są w stanie odciągnąć nas od Boga, odebrać nam nadzieję, zamknąć nas w ciasnym pomieszczeniu o nazwie: ja_moje_nie-dam.

andy
Andy, Boliwia

Kto wybiera Jezusa Chrystusa, wybiera bogactwo którego nigdy nie straci!

To jest trudne, ale możliwe!

To jest zadanie dla odważnych!