Wierna

Uczennica

Łk 14, 25-33

„Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.”

Maryja dała nam przykład jak wyrzec się wszystkiego i stać się uczennicą Boga.

MB_Mysłowicka (2)
Matka Boska Mysłowicka, Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Mysłowice