o. Henryk Ślusarczyk SVD

skype (2)Misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego – Księży Werbistów.

szpital juliuszPo ukończeniu podstawowej formacji kapłańsko-zakonno-misyjnej, przez dwa lata był kapelanem w szpitalu św. Juliusza w Rybniku;

kilka lat wychowawcą i rektorem w Niższym Seminarium Diecezjalnym w N’dalatando a następnie rektorem w Seminarium Misyjnym w Vianie, w Angoli;

ukończył studia z duchowości biblijnej na Catholic Theological Union w Chicago, USA;

ndalatando-seminarium

po powrocie z misji w Angoli przez cztery lata był wychowawcą w postulacie werbistowskim;

przez krótki czas pełnił funkcję dyrektora wydawnictwa Verbinum; od pięciu lat jest dyrektorem Drukarni Księży Werbistów.

20180518_203351

W ostatnich latach angażuje się w tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne oraz uczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla tłumaczy symultanicznych, między innymi w USA i Boliwii.